Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Bursztyny

02 sierpień 2012r.

Od połowy XV w. za zbieranie bursztynów nie groziła już drakońska kara śmierci, jedynie tylko w ciężkich przypadkach więzienie. Nie wiadomo jednak, czy wykonywali jakąś opiekę nad rybakami, chociaż wymienione wsie były rybackie. Podstawą zamożności sołtysów były stosunkowo duże nadziały ziemi wolne od pańszczyzny. Do obowiązków sołtysów należała jednak służba wojskowa, zamieniana w czasie pokoju na obowiązek roznoszenia listów i dostarczania podwód, przed pierwszym rozbiorem zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Jeśli sołtys dzierżawił ziemię chłopską, a takie wypadki zdarzały się, to ponosił z nich takie same świadczenia, jak pozostali inni gospodarze tej wsi.