Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Miejsce pomorza zachodniego w dziejach ziem polskich

19 kwiecień 2013r.

MIEJSCE POMORZA ZACHODNIEGO W DZIEJACH ZIEM POLSKICH Podejmując dzieło zjednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, pierwszy historyczny władca państwa polskiego, Mieszko, poświęcił szczególnie wiele wysiłków ziemiom leżącym na północ od Noteci i na wschód od Odry, to jest Pomorzu Zachodniemu. Podstawą działalności jednoczyciel-skiej pierwszych Piastów była nie tylko wspólnota językowa ziem między Odrą i Bugiem, ale również dążenie do uzyskania najbardziej bezpiecznej granicy państwa od północnego zachodu, dokąd dochodziła już w owym czasie polityczna ekspansja niemiecka. Taką bezpieczną granicę stanowiła Odra, nad którą w 972 r. wojska Mieszka odniosły pierwsze historyczne zwycięstwo polskie nad Niemcami pod Cedynią. Blisko tysiąc lat później, wiosną 1945 r., w rejonie niedalekich Siekierek wojska polskie przerwały u boku Armii Czerwonej niemieckie linie obronne na Odrze, by zadać ostateczny cios III Rzeszy i odzyskać dla Polski jej starą piastowską granicę.


Pomorze Zachodnie W Dziejach Polski

19 kwiecień 2013r.

POMORZE ZACHODNIE W DZIEJACH POLSKI polityka ta oznaczała jednak utrwalenie stagnacji gospodarczej. Jej symbolem była degradacja Szczecina do roli wielkiej twierdzy wojskowej, wzniesionej tu przez Prusaków wkrótce po zawładnięciu miastem. Ironia dziejów sprawiła, że ponowne możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego przyniosły Pomorzu Zachodniemu, zwłaszcza zaś jego stolicy, rozbiory Polski, w których wyniku przywrócona została — wprawdzie pod pruskim panowaniem—jedność gospodarcza Pomorza Zachodniego z przeważającą częścią ziem polskich. Natychmiast po dokonaniu I rozbioru (1772 r.) rząd pruski podjął budowę Kanału Bydgoskiego, oddanego do użytku w 2 lata później, co zapewniło bezpośrednie połączenie Szczecina z Wisłą wodną drogą śródlądową.