Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Jerzy Bolszewski cz 2

02 sierpień 2012r.

Przed sądem wejherowskim w 1691 r. toczył się proces: między spadkobiercami Karola Jancy z Wielkiego Warzna a Dawidem Myliuszem z Gdańska. Z aktu oskarżenia wynika, że przed kilkunastu laty tenże Karol Janc luib Janca pożyczył jaikąś, dużą zapewne, kwotę pieniędzy. Procenty od pożyczonej sumy miał płacić sumiennie do swojej śmierci. Po jego zgonie Myliuszowie ojciec z synem upomnieli się o zwrot długu od wdowy, a nie uzyskawszy niczego najechali zbrojnie dom i wyrzucili ją ze wsi. Wioszczyna była niewielka, majątek także szczupły, chociaż stał tam "dwór" wedle słów oskarżycieli. Prawdziwa wartość i bogactwo tej posiadłości polegało na lasach do niej przynależnych. Otóż Łebiński w imieniu Jancowej oskarżył Myliuszów o pustoszenie lasów:


Krzysztof Lewanowicz

02 sierpień 2012r.

W 1687 r. uczciwy Krzysztof Lewonowicz "mieszczanin z miasta litewskiego Kamieńca" niósł pakiet listów od Joachima Ernesta Ustarbowskiego porucznika JKM do ojca Jana Ustarbowskiego do Zibychowa. Na drodze koło Koleczkowa spotkał Marcina Gowińskiego, który wypytawszy go skąd i dokąd idzie, a mając jakieś pretensje do adresata listów, Lewonowicza wyłajał, Obuchem pobił, "listy w chustę zawinięte" odebrał. Czy korespondencja syna do ojca doszła, nie wiemy. Ale może warto zaznaczyć na marginesie tego zdarzenia, że i Jan III Sobieski także się skarżył żonie, że jego lfiSty były rozpieczętowywane i czytane.


Jan III Sobieski

02 sierpień 2012r.

MIĘDZY SASEM A LASEM "Tak on nosił koronę [Jan III Sobieski], iż jej więcej przydawał blasku, indźli od niej otrzymał. Rzekłbyś, że (ojczyzna ii sława pospołu z nim po-Imarły. Lękam się przynajmniej, żeby się tak nie stało z naszą potęgą." Andrzej Chryzostom Załuski, 1696 r. Wraz ze śmiercią króla 17 czerwca 1696 r. rozgorzała zwykłym trybem w Polsce walka o to, kto będzie nosił na skroniach koronę Piastów i Jagiellonów. W końcu czerwca 1697 r. zostało właściwie wybranych dwu władców: Fryderyk August Wettyn elektor saski i Franciszek Ludwik Bourbon książę de Conti. Kito Obejmie władzę — zależało od tego, który z kandydatów pieirwlszy przybędzie i koronuje się na króla polskiego.