Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Jak dojechać do Kołobrzegu

08 sierpnia 2010r.

Kołobrzeg, szczególnie w okresie sezonu letniego, ma dogodne połączenia kolejowe z: Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Poznaniem, Szczecinem i Gdańskiem. Czas przejazdu z Warszawy — 11 godz., Katowic — 10 godz., Wrocławia — 9 godz., Poznania — 6 godz., Szczecina — 4 godz., Gdańska — 6 godz. Czas jazdy do Koszalina — 1 godz. W bezpośrednich pociągach nocnych są wagony sypialne lub z miejscami do leżenia. Uzupełnieniem komunikacji kolejowej jest dobrze zorganizowana komunikacja PKS. Kołobrzeg ma dogodne połączenia ze wszystkimi ośrodkami wczasowymi na środkowym wybrzeżu, m. in. z Dźwirzynem, Mrzeżynem, Niechorzem, Ustroniem Morskim, Sarbinowem, i Mielnem. Bardzo często kursują autobusy na trasie Kołobrzeg—Koszalin i Kołobrzeg—Białogard. Wczasowicze i turyści, licznie odwiedzający w sezonie letnim Kołobrzeg, mogą korzystać z sezonowych linii autobusowych (zwykłych i pospiesznych) łączących miasto z Poznaniem i Świnoujściem. Przejazd autobusem z Poznania trwa ok. 6 godz., z Koszalina od 1 do 1,5 godz. (w zależności od trasy), z Białogardu ok. 1 godz. a z Ustronia Morskiego 20 min. Odjazd autobusów PKS sprzed dworca PKP. W pobliżu dworca — postój taksówek oraz przystanek miejskiej komunikacji autobusowej. Dodatkowym udogodnieniem komunikacyjnym jest uruchomienie połączenia lotniczego Warszawa—Koszalin. Z Koszalina dalsza podróż do Kołobrzegu pociągiem lub autobusem. Biuro PLL "Lot" w Koszalinie mieści się przy ul. Świerczewskiego 11/15 w pobliżu dworca PKP. Położenie Kołobrzeg, miasto powiatowe, leży na wybrzeżu środkowym w części północno-zachodniej województwa koszalińskiego nad rzeką Parsętą przy jej ujściu do Morza Bałtyckiego, 5—7 m npm. Powierzchnia miasta w jego granicach administracyjnych wynosi ok. 44 km2, liczy ponad 24 000 mieszkańców. Teren Kołobrzegu i jego okolic został ostatecznie ukształtowany przez ostatni lodowiec, który ustąpił na północ przed ok. 10 000 lat. Górna warstwa geologiczna zbudowana jest przez mało urozmaicone utwory czwartorzędowe, takie jak piaski plażowe i wydmowe, piaski doliny Parsęty oraz torfy. Składają się na nią również gliny zwałowe, iły, piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego. Utwory czwartorzędowe zalegają na terenie Kołobrzegu przeciętnie na głębokość 45 m. Bezpośrednio pod warstwą czwartorzędową występują utwory mezozoiku, których miąższość w rejonie miasta osiąga prawie 3000 m. Jeszcze głębiej zalegają najstarsze skały antykliny kołobrzeskiej — utwory cechsztyńskie. Są to bogate złoża soli z domieszkami dolomitów, anhydrytów i margli; miąższość ich przekracza 1000 m. Złoża te powstały w efekcie parowania wód z ciepłego morza pokrywającego w końcowym okresie ery paleozoicznej obszary Polski północnej. Występowanie solanek w Kołobrzegu i innych miejscowościach Pomorza Zachodniego, a nawet w Ciechocinku i Inowrocławiu, wiąże się z obecnością tych złóż. Miasto podzielić można na trzy części. Część północna to dzielnica uzdrowiskowa, ośrodki wczasowe i campingowe, piękny park nadmorski oraz port. Część południowa,

ocena 3,7/5 (na podstawie 16 ocen)

Czas na wczasy z rodziną.
Koszalin, Warszawa, Urlop, Wakacje, Wczasy, Kołobrzeg