Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Jezioro Raduńskie

20 czerwiec 2012r.

Jezioro Raduńskie dochodzi d.0 wsi Stężyca, na północy łączy się pod Chmielonkiem z jeziorem Kłodno. Przepływa przez nie rzeka Radunia. Powierzchnia lustra wody Jeziora Raduńskiego Górnego znajduje się na poziomie 162 m i jest wyższa o 40 cm od powierzchni północnej części jeziora. Z grobli międzyjeziornej szosa biegnie ku górze i po kilkuset metrach przeciska się przez wykop w zboczu, otwierający dostęp na wysoczyznę. Miejsce to nazwane zostało Bramą Kaszubską. Około 2,5 km dalej widać odgałęzienie na lewo do wioski Przewóz, odległej o 1 km i położonej nad jeziorem. Tu znajdowała się zapewne niegdyś przeprawa na drugą stronę jeziora do wsi Łączyno, w której widać rozgałęzienie starych dróg: na północ do grodowego Borzestowa i na zachód w kierunku grodu w Kamienicy Szlacheckiej. Minąwszy Przewóz wydostajemy się z lasu i przez pofalowany teren morenowy dojeżdżamy do Brodnicy Górnej (72 km). Przed wsią tuż przy szosie leży głaz o obwodzie 11,20 m i 2,15 m wysokości. Został on wykopany podczas budowy szosy w 1869 r. Znajduje się pod ochroną. Brodnica to stara wieś kaszubska, która przez kilka wieków była własnością rodziny Lniskich. Od XIV w. należała do parafii chmieleńskiej, nową — brodnicką utworzono w początku XX w., wykupując z rąk niemieckich grunty dla probostwa. Obecny kościół zbudowano w okresie międzywojennym na miejscu kaplicy z 1905 r. Przed wojną wieś była odwiedzana przez letników. Znajdowała się tu restauracja, schronisko młodzieżowe. Niegdyś jedna wieś, rozdzieliła się z czasem na Brodnicę Górną i położoną na południowym krańcu jeziora Wielkie Brodno Brodnicę Dolną, do której prowadzi nowa, zbudowana w 1966 r., szosa od Złotej Góry, stanowiąca fragment tzw. Drogi Kaszubskiej (Trasa 2, s. 98). Pierwszą jej częścią opisaną na s. 98—110 dojeżdżamy do odległych o 20 km z Brodnicy Kartuz (92 km). Trasa 5: GDAŃSK - KOLBUDY - PRZYWIDZ - BĘDOMIN - KOŚCIERZYNA (72 km) Po drodze piękne krajobrazy, malownicze jeziora, gro- ' dziska, miejscowości wczasowe, zabytki. Na trasie przebiega 8 par autobusów na dobę. Wyjazd z Gdańska ulicą Jedności Robotniczej, z której należy skręcić po minięciu kościoła pojezuickiego w Starych Szkotach na ulicę Podmiejską, przechodzącą w szosę kościerską. Mijając kościół warto wspomnieć o czynnym w Starych Szkotach kolegium jezuickim, do którego uczęszczał w 15 roku życia Józef Wybicki, lecz usunięty został wkrótce za podburzanie kolegów przeciw porządkom panującym w szkole, głównie "tyranii księdza Dziatkowskiego, (...) który lubił bić i z kańczugiem do nas chodził". Po 10 km dojeżdżamy do wsi Bąkowo. Niedaleko za zakrętem szosy we wsi odgałęzia się w prawo droga do Otomina. Biegnie ona przez las do odległego o około 3 km Jeziora Otomińskiego. Jezioro to jest pozostałością po olbrzymiej wytopionej na tym miejscu bryle martwego lodu, porzuconego przez ustępujący lodowiec. Otaczają je pagórki o wysokościach względnych 20—30 m, typu czołowo-morenowego. Malowniczość tutejszego krajobrazu i piękny widok na jezioro z jego północnego brzegu ściągają tu wielu wycieczkowiczów, głównie z pobliskiego Gdańska. Tu odbywają się rok rocznie tradycyjne złazy krajoznawców.

ocena 4/5 (na podstawie 13 ocen)

Jezioro Raduńskie, Aktywny wypoczynek