Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kołobrzeg - dzieje uszdrowiska

01 wrzesień 2010r.

Historia rozwoju uzdrowiska Swą bogatą przyszłość uzdrowiskową Kołobrzeg rozpoczął bardzo skromnie od założenia zakładu kąpieli morskich w 1803 r. W krótkim czasie powstały dwa dalsze zakłady kąpielowe. Były to wygrodzone odcinki plaży posiadające indywidualne szatnie oraz wygrodzone odcinki morza w postaci basenów, ograniczonych drewnianymi pomostami. Każdy z tych zakładów przeznaczony był oddzielnie dla pań i panów oraz dla rodzin. W krótkim czasie Kołobrzeg stał się modnym kąpieliskiem morskim. W 1830 r. zaczęto wykorzystywać właściwości lecznicze solanek kołobrzeskich. Otwarto zakłady kąpielowe solankowe i zakłady ciepłych kąpieli morskich. Do dalszego dynamicznego rozwoju uzdrowiska oraz zwiększenia się frekwencji kuracjuszy i wczasowiczów wpłynęło uruchomienie w 1859 r. linii kolejowej. W 1863 r. zarząd miasta wprowadził opłaty kuracyjne, a uzyskane fundusze przeznaczał na dalszy rozwój uzdrowiska. W 1882 r. uruchomiono kąpiele borowinowe oraz założono wzdłuż plaży pas lasu i zieleni długości ok. 4 km, szerokości 10—300 m. Frekwencja kuracjuszy stale wzrastała, w 1875 r. przybyło ich do Kołobrzegu 4152. W 1890 r. wybudowano duży, nowoczesny i luksusowy na owe czasy Dom Zdrojowy, położony przy plaży w pobliżu drewnianego mola spacerowego. W latach tych Kołobrzeg staje się znanym i modnym uzdrowiskiem nadbałtyckim. Prowadzi działalność przez cały rok. Ciężkie walki o miasto w 1945 r. spowodowały zupełne zniszczenie sanatoriów, pensjonatów oraz urządzeń leczniczych. Początek działalności uzdrowiskowej w okresie powojennym w Kołobrzegu przypada na rok 1951. W pierwszych latach lecznictwo prowadzone było w skromnym zakresie. Było to wynikiem braku odpowiedniej bazy zabiegowej, diagnostycznej, lokalowej jak również braku fachowego personelu lekarskiego. Momentem przełomowym w rozwoju uzdrowiska były uchwały KERM-u z lat 1957—59, kiedy to podjęto decyzję o odbudowie Kołobrzegu głównie jako uzdrowiska. Od tego czasu stale przybywają nowe obiekty leczniczo-sanatoryjne. W 1960 r. uruchomiono pierwsze sanatorium dla dorosłych. Rozpoczęto jednocześnie budowę nowoczesnego Zakładu Przyrodoleczniczego. W chwili obecnej w obiektach wybudowanych na cele lecznictwa uzdrowiskowego znajduje się ok. 2500 łóżek. Największym zakładem leczniczym jest Państwowe Przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Kołobrzeg", w jego sanatoriach leczy się jednocześnie ponad 1000 kuracjuszy. Poza tym zakłady lecznictwa uzdrowiskowego prowadzone są przez różne resorty, zakłady pracy oraz instancje związkowe. Kołobrzeg, szczególnie tereny uzdrowiskowe, są placem intensywnej budowy, w trakcie budowy są nowe sanatoria. Przewiduje się, że w roku 1975 ilość łóżek osiągnie liczbę 5000. Zakłada się, że w przyszłości w lecznictwie uzdrowiskowym przybędzie 8000 łóżek.

ocena 4/5 (na podstawie 13 ocen)

Wczasy, Kołobrzeg, Uzdrowisko, historia, nad morzem