Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Koszalin

04 lipiec 2013r.

KOSZALIN Koszalin (38 m, 104 700 mk.), m. woj. położ. na Wybrzeżu Słowińskim w odl. 10 km od brzegu Bałtyku, nad rzeką Dzierżęcinką wpadającą do przybrzeżnego j. Jamno. Od wsch. osłonięte wzniesieniami morenowymi Gołogór, ku zach. równiny. Zakłady przemysłu spożywczego, przetwórstwa rybnego, pomocy naukowych, elektronicznego, chemicznego, materiałów budowlanych. Wyższa Szkoła Inżynierska, punkty konsultacyjne Akademii Rolniczej i Politechniki w Szczecinie oraz Uniwersytetu Poznańskiego. Filharmonia, teatr. Słowiańskie osiedle. W X-XI w. teren wpływów Kołobrzegu. Do Polski tereny te należały już w czasach Mieszka I, a Bolesław Chrobry ochrzcił miejscową ludność. W 1214 ks. pomorski Bogusław n oddał Koszalin zakonowi cysterek. Od 1248 przejął go biskup kamieński. Prawa miejskie 1206, budowa murów obronnych 1292-1308. W XIV w. jedno z najbogatszych miast na Pomorzu. Stały wzrost wpływów niemieckich. 1516 ustawa miejska zakazująca kupowania przez mieszczan towarów od osób mówiących po 782 słowińsku. Rozwój handlu morskiego ośrodek szkutniczy. 1534 zwycięstwo reformacji. XVI w. rezydencja książąt — biskupów tytularnych kamieńskich i budowa zamku. Wielkie zniszczenia podczas wojny 30-letniej. 1653 po wymarciu książąt pomorskich zajęte przez Brandenburgię. Zamulenie przesmyku z j. Jamno do morza (1690) przerywa rozwój handlu morskiego. 1718 wielki pożar miasta. 1806-07 kwaterowanie wojsk napoleońskich. W XIX w. po przeprowadzeniu linii kol. Szczecin — Gdańsk ponowny rozwój miasta. Po długich i ciężkich walkach (śródmieście legło w gruzach) wyzwolone 4 III 1945. 1950 utworzenie woj. koszalińskiego. 1972 restytucja biskupstwa koszalińsko-kołobrzeskiego z siedzibą w Koszalinie. Centrum miasta stanowi rynek ze zbud. po wojnie nowoczesnym ratuszem, przed którym pomnik Powrotu Ziemi Koszalińskiej do Macierzy. W pobliżu gotycki, katedralny * kościół Mariacki XIV w. z potężną wieżą rekonstruowaną XIX w. Wewnątrz krucyfiks gotycki XIV w. z kaplicy na Krzyżance, późnogotyckie figury świętych 1512, wczesnogotycka chrzcielnica, pająki 1666. Obok kilka starych domów, w tym plebania (ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego) XVII w. W kierunku pd. pl. Gwiaździsty, położ. niegdyś poza murami miejskimi XIII/XIV w. (zachowane fragmenty); na jego pd. krańcu obok teatru wśród tui i cisów 8-boczna gotycka * kaplica św. Gertrudy, zbud. 1383 dla podmiejskiej ludności. W czasach pruskich w kaplicy prochownia. Na pn. od rynku, przy ul. Mickiewicza, na wzgórzu nad Dzierżęcinką na miejscu d. renesansowego zamku z XVI w., który spłonął 1718, wielki gmach d. sądu z pocz. XIX w. Obok kaplica zamkowa (obecnie cerkiew) z gotyckim portalem (od strony parku) z d. klasztoru Cysterek (XIV w.) zburzonego w czasach reformacji. W okolicy fragmenty murów miejskich (bramy i baszty rozebrane w XIX w.). Na wsch. doi. Dzierżęcinki ze starym młynem, piękny park ze starodrzewem. Przy ul. Grodzkiej dom Kata, z XVIII w., zrekonstruowany, w którym obecnie Teatr Propozycji „Dialog". Przy pl. Wolności domy XVIII w., strzyżone cisy i rododendrony oraz charakterystyczny gmach poczty z XIX/XX w. Na wsch. wielki pl. Zwycięstwa z pomnikiem Zwycięstwa i potężny gmach Urzędu Wojewódzkiego, a ku pd. nowe zabudowania Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Przy ul. Gnieźnieńskiej tor kartingowy i cmentarz wojenny z pomnikiem. Po przeciwnej stronie ul. Zwycięstwa pięknie zagospodarowana doi. Dzierżęcinki ze starodrzewem. Tu znajduje się Wojewódzki Dom Kultury, a w głębi parku nowoczesny amfiteatr, nowy gmach biblioteki, a przy nim pomnik Więzi Polonii z Macierzą. Dalej na pn. (krzyżówka ul. Fałata i J. Krasickiego) dzieło plastyczne W. Hasiora „Ptaki bojowe", jest to wznosząca się na skarpie metalowa kompozycja dł. ok. 75 m, a składają się na nią sylwetki ptaków (orły bojowe), elementy broni i pługi (bo po wojnie wojsko orało i siało). Przy ul. Młyńskiej 27/29 Muzeum Okręgowe (zbiory etnograficzne, archeologiczne związane z najbliższą okolicą, sztuka gotycka, malarstwo współczesne, m.in. plon Plenerów Koszalińskich odbywających się w Osiekach). Przy muzeum mały skansen słowiński. W odl. ok. 4 km na wsch. od miasta zalesione Gologóry (najwyższy szczyt Krzyżanka 137 m), wieża widokowa, miejsce wypoczynkowe (trasa91). W odl. 8 km na pd. wsch. J. Lubiatowskie (trasa 97). W odl. 6 km na pn. Jamno, wieś wśród bagien. W XIX w. żyła tam jeszcze jamneńska grupa ludowa ze słowiańskimi obyczajami, własnym bu-784 downictwem i strojami. W Koszalinie koniec trasy 91 z Gdańska, 97 z Poznania, bocznicy trasy 96 i bocznicy trasy 98. Początek trasy 93 do Szczecina. OKOLICE KOSZALIN — OSIEKI — ŁAZY. 18 km, droga główna E 28, drugorzędna i lokalna, na pn. wsch. przez Gołogóry i doi. rz. Unieści na pn.-wsch. kraniec j. Jamno i nad Bałtyk. Wyjazd z Koszalina ul. Młyńską i Fałata na pn. wsch. — 3 km. Od pd. Krzyżanka (137 m, trasa 91). — 4 km Gorzebądź w doi. rz. Unieści. Ładny widok na okolice. — 7 km Skibno. Droga skręca na pn. zach. — 9 km Sucha Koszalińska. Kościół gotycki XIV w., przebud. XIX w. W odl. 4 km na pn. Iwięcino. Gotycki kościół XIV w., wyposażenie renesansowe. —15 km Osieki Koszalińskie, duża wieś rybacka na wsch. brzeguj. Jamno. Miejsce letniego Ogólnopolskiego Pleneru Koszalińskiego. Kościół gotycki XV w., ambona i ołtarz renesansowe. Epitafia i herby starej pomorskiej rodziny Bartuskiewiczów-Bulgrinów. W wieży wmurowane młyńskie kamienie. Pałac i park z ciekawymi okazami drzew. Przystań kajakowa. — 18 km Łazy, stara rybacka wieś nadmorska na początku wsch. krańca mierzei odcinającej j. Jamno od morza. Letnisko, plaża, domki campingowe. Po prawej podmokły Jałowcowy Las. W odl. 12 km na zach. Mielno (opis niżej). KOSZALIN — MŚCICE — MIELNO — BĘDZINO. 24 km, droga główna nr 11, częściowo lokalna, do nadmorskich kąpielisk. Wyjazd z Koszalina al. Trzydziestolecia i ul. Morską na pn. zach. — 2 km Przeciszewko, dzielnica Koszalina. — 3 km Buczyska nad rz. Glinianką. Droga skręca na zach. przez Las Bukowy, w którym 4 dęby 500-letnie. 6 km Mścice. Duży PGR. Za wsią trasa skręca w prawo (na pn.). 12 km * Mielno, wieś rybacka i wielkie kąpielisko morskie, położ. przy zach. krańcu mierzei odcinającej j. Jamno (2290 ha, głęb. 3 m) od morza. Niegdyś na jeziorze port Koszalina. D. osada rybacka wymieniona w XVI w., od 150 lat kąpielisko. Zabudowania wczasowe na piaszczystej mierzei między morzem a jeziorem. Gotycki kościół XV w., przebud. Park zdrojowy na wydmach. Amfiteatr. Rozległa piaszczysta plaża. Nad j. Jamno przystanie żeglarskie i wypożyczalnie kajaków. W odl. 2 km na wsch. Unieście, kąpielisko na mierzei j. Jamno. Widok na wzgórza morenowe w okolicy Koszalina. Z Mielna na zach. 15 km Mielenko, wieś i letnisko nadmorskie (1 km od morza). Stare chaty rybackie kryte strzechą. Na pn. od drogi 3 grodziska i słowiański wał obronny, ciągnący się aż do Mielna. Dalej na zach. drogą obsadzoną drzewami greckiej leszczyny. —17 km. Skrzyżowanie dróg. Wprawo 1 km na pn. Chłopy, d. wieś rybacka nad brzegiem Bałtyku. Kąpielisko, plaża, domy wczasowe. — 18 km. Skrzyżowanie dróg. Na wprost w odl. 3 km na zach. PGR Kiszkowo, w parku wiele pomnikowych drzew, m.in. bardzo stary świerk. 5 km Gąski, wieś nadmorska z latarnią morską. Droga skręca na pn. 20 km Sarbinowo, kąpielisko nadbałtyckie znane od 100 lat. Ośrodek wczasowy, kolonie letnie. Wąska plaża, brzeg zabezpieczony betonowymi umocnieniami, kamienny bulwar. Kościół neogotycki XIX w. Wyjazd z Sarbinowa z powrotem na pd. — 22 km. Skrzyżowanie dróg. — 25 km Będzino na 15 km trasy głównej do Kołobrzegu.

ocena 4/5 (na podstawie 13 ocen)

wczasy, wycieczki, Koszalin, Osieki, Mielno