Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Linie komunikacyjne na Pomorzu

03 sierpień 2012r.

Główne linie komunikacyjne, będące wyrazem potrzeb gospodarczych i politycznych bliższych i dalszych regionów, trzymają się pewnych linii fizjograficznych. Największe znaczenie do czasu wojny miały linie o kierunku płd.-zachód, płn.-wschód. Najważniejsza z nich, łącząca Szczecin z Gdańskiem i Prusami Wschodnimi, biegnie prawie u stóp północnej krawędzi moren czołowych, łącząc ze sobą najważniejsze miasta: Stargard, Łobez, Białogard, Koszalin, Słupsk i Lębork. Od tej głównej osi komunikacyjnej Pomorza Zach. kierują się w bok mniejsze połączenia dochodzące na północy do wybrzeża, wzdłuż którego przebiega linia równoległa do głównej osi komunikacyjnej. Południowo-wschodnia krawędź Pomorza posiada również idącą wzdłuż niej linię kolejową. Wobec zmienionego układu krain po włączeniu Pomorza Zach. w obręb Państwa Polskiego inne niż przed wojną linie nabierają obecnie znaczenia. Będą to przede wszystkim linie prostopadłe do wybrzeża, prowadzące z głębi Polski do portów nadmorskich. A więc linie Poznań-Szczecin, Wrocław-Szczecin, Poznań-Koszalin, Poznań-Ustka czy Darłowo. Kierunki nasilenia ruchu towarowego i osobowego już uległy zmianom, a w związku z tym pewne linie kolejowe będą musiały ulec jeszcze dalszej przebudowie i rozbudowie, by dostatecznie silnie zespolić gospodarczo całe Pomorze z Polską. świecie roślinnym i zwierzęcym Pomorza Zach. odzwierciedla się położenie geograficzne i charakter tego obszaru. Pomorze dzieli się pod względem biogeograficznym na kilka równoleżnikowych pasów, w zależności od oddalenia od morza i ukształtowania terenu. Północna jego część łącznie z pasem bałtyckich moren czołowych — to "Pomorze" w ścisłym tego słowa znaczeniu, a przylegający do niego od południa obszar piaszczysk należy już do wielko-polsko-mazowieckiej części pasa wielkich dolin. Z tych równoleżnikowych pasów najbardziej charakterystycznymi są: wąski pas wybrzeża i kulminacje wału morenowego wzniesione ponad poziom morza średnio 200 do 300 m. W kierunku równoleżnikowym wyróżnione pasy przechodzą nieznacznie w sąsiednie krainy, przy czym na ogół zarówno we florze jak i w faunie daje się zauważyć pewne zubożenie, w miarę jak się posuwamy ku wschodowi. Dotyczy to zwłaszcza pasa przybrzeżnego, na który klimat morski wywiera decydujący wpływ. Środowiskiem całkiem odmiennym jest .naturalnie Bałtyk.

ocena 3,9/5 (na podstawie 15 ocen)

Tanie i komfortowe kwatery - setki ofert.
wczasy, Starogard, Białogard