Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Międzyzdroje

06 czerwiec 2012r.

Międzyzdroje - rejon mola. Molo w Międzyzdrojach istnieje od 1884 r. Kilkakrotnie niszczone (kry lodowe, sztormy, pożary) i przebudowywane stanowiło zawsze dużą atrakcję turystyczną. Obecnie trwają prace nad budową nowego mola. W przyszłości ma ono mieć 360 m długości. W 1994r r. planuje się oddanie 120 - metrowej jego części. Molo powstaje na miejscu poprzedniego zniszczonego przez sztormy. Roztacza się stąd szeroka panorama na Zatokę Pomorską. Na zachodzie widnieją zabudowania Świnoujścia, las dźwigów w porcie i ciągnące się niewielkie wzniesienia na wyspie Uznam. Na wschód, ponad nowoczesną sylwetką hotelu "Amber-Baltic", wznoszą się wysokie wzgórza, spadające stromymi klifowymi urwiskami do morza. Najbliższa to Kawcza Góra, dalej Biała Góra ze strażnicą i najwyższy punkt wybrzeża (93 m n.p.m.) - Góra Gosań. U stóp tych wzniesień toczy się od tysiącleci walka morza z lądem, a obok trwa codzienna krzątanina rybaków przygotowujących się do wypłynięcia na połów lub wyładowujących złowione fłądry, dorsze czy śledzie. Stąd na Kawczą Górę prowadzą drewniane schody (ponad 20 pięter). Aby z bliska zobaczyć skutki zmagania się wody z lądem, trzeba zrobić spacer wąską plażą (około 4 km) na wschód do Świdnej Kępy. Na stromych zboczach widać osuwające się drzewa i krzewy, a u stóp różnokolorowe głazy. Zbocze porasta rokitnik - krzew o owocach koloru pomarańczy z dużą zawartością witaminy C. Muzeum Przyrodnicze WPN-u im. prof. Adama Wodziczki znajduje się w pałacyku (XIX w.), na stoku Wzgórza Filaretów, obok dyrekcja Parku. Stąd wychodzą znakowane szlaki piesze po wyspie Wolin. Muzeum pozwala na zapoznanie się z geologią, florą i fauną parku. W holu eksponowany jest spreparowany orzeł bielik (zastrzelony przez kłusowników). Salę I poświęcono geologii wyspy Wolin (skamieliny, minerały, kopaliny); w sali II mieści się wystawa ornitologiczna; w sali III zgromadzono ssaki leśne oraz ptaki wodne wyspy; sala IV to fauna morskiego wybrzeża, gdzie najciekawszym okazem jest pingwin złotoczuby żyjący w Ameryce; dalsze sale prezentują zwierzynę grubą, owady, ptaki drapieżne. Znajduje się tu największa w Polsce kolekcja samców bataliona. Są także jaja ptasie, bursztyn, ryby i ssaki morskich. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających muzeum cieszy się bursztyn bałtycki z zatopionymi wewnątrz owadami i żyjątkami. Przed muzeum, w siatkowym wolierze zamknięte są dwa orły bieliki znalezione przez pracowników WPN jako małe pisklęta. Nazwa orła - "bielik" wywodzi się od barwy ogona. W marcu - kwietniu samica orła składa 1-2 jaja, z których po 35 dniach wykluwają się pisklęta. Orły żyją do 45 lat. Długość ciała może dochodzić do 90 cm, rozpiętość skrzydeł do 2,5 m, a ciężar do 6 kg. Orzeł bielik uważany jest za protoplastę polskiego orła herbowego. Panorama na Międzyzdroje, Zatokę Pomorską, Świnoujście i niemieckie uzdrowiska na wyspie Uznam rozciąga się ze Wzgórz Kozierowskiego. Wzgórza okalają Międzyzdroje od południa (tuż za linią kolejową) i wznoszą się do 56 m n.p.m. Ks. kanonik Stanisław Kozierowski (1874 - 1949), kapłan, działacz społeczny i organizator życia naukowego w Wielkopolsce. Członek Rady Ludowej podczas Powstania Wielkopolskiego, poseł do Sejmu Wielkopolskiego. Kurator Archiwum Państwowego i członek komisji do spolszczania nazewnictwa geograficznego w odrodzonej Wielkopolsce. Był członkiem Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności. Pełnił szereg funkcji naukowych. Od 1929 r. profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Autor licznych prac naukowych z zakresu nazw topograficznych w Wielkopolsce. Na Pomorzu szczególnie ceniony za "Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej", który po II wojnie stał się podstawą do ustalania nazw na Ziemiach Zachdnich. W latach 1945 - 47 uczestniczył w komisji nazewnictwa i spolszczania nazw na Pomorzu. Woliński Park Narodowy - Inicjatorem utworzenia parku narodowego na wyspie Wolin był prof. Adam Wodziczko. Urzeczony wspaniałością krajobrazu i przyrodą tego regionu, już w 1946 r. pisał:"Pod względem piękna krajobrazu jest to jeden z najbardziej uroczych zakątków Polski i niewątpliwie najpiękniejszy obszar naszego bałtyckiego wybrzeża (...) zachować go w stanieniezniszczonym jest jednym z najpilniejszych zadań ochrony przyrody". Park utworzono 3 marca 1960 r. 90% powierzchni parku to lasy, które wraz z leśnymi polanami i łąkami oraz kilkoma jeziorami, tworzą unikalny klimat. Turyści jednak najbardziej cenią sobie wybrzeże. Klifowe, ostre zbocza wybrzeża morskiego i nadzałewowego przechodzące w łagodne wydmy to nie tylko unikalne zjawisko przyrodnicze, ale również wielka atrakcja turystyczna. Spacer wzdłuż nabrzeża klifowego dostarcza niezapomnianych przeżyć i to podwójnych, w zależności od tego czy idziemy dołem, czy górą. WPN obejmuje najpiękniejsze partie wyspy Wolin, ciągnąc się łukiem (o szerokości od 3 do 5 km) wzdłuż północno - zachodniej krawędzi wysoczyzny wolińskiej na długości około 18 km, od Lubina nad Zalewem Szczecińskim do Międzyzdrojów i dalej brzegiem Morza Bałtyckiego, aż poza Wisełkę. Zajmuje powierzchnię 4844 ha (niektóre źródła podają 5001 ha), z tego na 163 ha utworzono 6 ścisłych rezerwatów przyrody oraz rezerwat pokazowy żubrów. Przy drogach teren parku oznakowany jest bramami - palisadami. Ochronie podlegają morenowe wzniesienia wyspy Wolin ze stromymi brzegami klifowymi, porośnięte lasami bukowymi i bukowo - dębowo - sosnowymi, które w wielu miejscach zachowały swój pierwotny charakter. Najcenniejsze drzewostany - buczyny pomorskiej, występujące w kilku zespołach: buczyny storczykowej (bardzo rzadkiej) objętej ścisłą ochroną w rezerwatach położonych k/Wisełki (im. dra Stefana Jarosza i im. prof. Mariana Raciborskiego); buczyny świetlistej z perłówką jednokwiatową i buczyny żyznej z żywcem cebulkowym. W okolicy Trzciągowa występuje jarząb brekinia (brzęk). Lasy sosnowe i dębowe występują głównie w środkowej i południowej części parku, gdzie rosną okazy pomnikowych dębów. Na wyspie występuje ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych pochodzenia rodzimego i zadomowionych. M.in. zimoziól północny, widłaki, pajęcznica liliowata, 16 gatunków storczyków leśnych, paproć długosz królewski występująca na terenach podmokłych, woskownica europejska. Najbardziej charakterystyczną rośliną jest wiciokrzew pomorski. Na klifowych brzegach występują zarośla rokitnika zwyczajnego, bluszcz - w pobliżu osad, na wydmach - mikołajek nadmorski, rukwiel nadmorska, honekinia i inne. Spotyka się tu około 200 gatunków ptaków, z których połowa odbywa lęgi. Najcenniejszym jest orze! bielik, który stał się symbolem parku. Poza tym sowy (uszata, puchacz, błotna, płomykówka, pójdźka, puszczyk), orlik krzykliwy, rybołów, drzemlik, błotniaki popielaty i stawowy, krogulec, kanie: czarna i ruda, sokół wędrowny, kobuz, turkawka, lelek kozoduj, żuraw, czapla siwa, ostry-gojad, bąk, biegus, rybitwy, mewy i cały szereg innych. W parku żyje wiele dużych ssaków, jak sarny, jelenie, dziki, lisy, zające, borsuki, jenoty, kuny a nawet gronostaje. Z owadów najciekawszy to chrząszcz jelonek. Na jego obrzeżach, na tzw. Pojezierzu Warnowsko - Kołczewskim, jest kilka ciekawych jezior urozmaicających krajobraz, a także tereny rolnicze. Park można zwiedzać po wyznakowanych szlakach pieszych. Spełnia on rolę dydaktyczno - naukową. Prowadzi się badania z zakresu botaniki, geologii, zoologii, leśnictwa, klimatologii, meteorologii, archeologii. Odbywają są tu również zajęcia praktyczne dla studentów. Hotele i campingi: "Amber-Baltic" ul. Boh. Warszawy 26a, tel. (0936) 810-00 «- "Merlin" ul. Boh. Warszawy 37, tel. (0936) 807-28 "Laguna' ul. Boh. Warszawy 36 «• "Rybak" ul. Turystyczna 1, tel. (0936) 811-21 <*■ "Morski" ul. Krótka 6, tel. (0936) 809-70 » "Slavia" ul. Boh. Warszawy 38, tel. (0936) 801-06, 800-98 "Polino" ul. Zwycięstwa 3, tel. (0936) 807-15 PTTK ul. Kolejowa 2, tel. (0936) 803-82 » PTTK "Dąbrówka" ul. Dąbrówki 11, tel. (0936) 809-29 » Camping ul. Polna 23a, tel. (0936) 805-84 Camping "Główny" ul. Boh. Warszawy 1, tel. (0936) 807-75 » Camping "Lubiewo" » Schronisko Młodzieżowe ul. Kolejowa 29, tel. (0936) 811-77 Restauracje: "Chopin"w hotelu "Amber-Baltic" "Bursztynowa" ul. Światowida 17, tel. (0936) 802-65 "Marzanna" ul. Gryfa Pomorskiego 4, tel. (0936) 802-55 "Kawcza Góra" ul. Boh. Warszawy 39, tel. (0936) 809-13 » "Marina" ul. Gryfa Pomorskiego 1, tel. (0936) 804-49 (kuchnia włoska) "Piastowska" ul. Kopernika 9 Kawiarnie: "Cafe-Rio" ul. Światowida 4, tel. (0936) 805-22 «- "Czarny Kot" ul. Pomorska 4, tel. (0936) 806-71 "Eden" ul. ul. Boh. Warszawy 29 » "Intymna" ul. Boh. Warszawy "Kryształ" ul. Światowida 8, tel. (0936) 804-25 "Laguna" ul. Boh. Warszawy 36 "Mała Scena Rozrywki" (nocna) ul. Boh. Warszawy "Piekiełko" ul. Boh. Warszawy 23, tel. (0936) 807-95 Inne adresy: Stacja benzynowa, krzyżówka z drogą E 65, tel. (0936) 804-33 (całą dobę) «•" Muzeum Przyrodnicze WPN ul. Niepodległości 3, tel. (0936) 807-37 Uzdrowisko Międzyzdroje ul. Zdrojowa 5c, tel. (0936) 804-09 Korty tenisowe ul. Morska Międzyzdroje mogą stanowić bazę wypadową do szerszego poznania WPN-u i okolic. Stąd bierze początek kilka szlaków turystycznych. Jedną z nich może być trasa do Wapnicy i Lubina. Pokonać ją można samochodem lub pieszo (niebieskim szlakiem).

ocena 4/5 (na podstawie 13 ocen)

Czas na wczasy z rodziną.
morze, Atrakcje nad morzem, Międzyzdroje