Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Morze - Kołobrzeg nad morzem w Polsce

28 sierpień 2010r.

W historii Bałtyku wyróżnia się cztery okresy. Kilkanaście tysięcy lat p.n.e., gdy grube warstwy lodu stopniały na terenie Polski a pokrywały jeszcze całą Skandynawię, utworzyło się tzw. Bałtyckie Jezioro Zaporowe. Ok. 8000 lat p.n.e. to pierwotne jezioro połączyło się z Morzem Północnym w wyniku czego zmieniły się zasadniczo warunki biologiczne, pojawiła się fauna i flora typowo arktyczna, Okr^s ten nazywamy okresem Morza Yoldiowego. Po ok. 1000 lat, w wyniku podniesienia się lądu obecnej Finlandii i południowej Szwecji, morze stało się znów zbiornikiem zamkniętym, coraz bardziej wysłodzonym. Od nazwy charakterystycznych form zwierzęcych żyjących wówczas w tym zbiorniku wodnym pochodzi nazwa — Jezioro Ancylusowe. Czwarty okres — Morza Litorynowego, zadecydował o charakterze dzisiejszego Bałtyku. Na zachodzie powstała łączność przez Kattegat i Skagerrak z Morzem Północnym. Morze Litorynowe było bardziej zasolone od dzisiejszego (ok. 5—6%o), znacznie cieplejsze były też jego wody. Ostatecznie przekształciło się ono w zbiornik wód słonawych podlegający wpływom oceanicznym i kontynentalnym. Obecnie zasolenie Bałtyku jest bardzo małe, przeciętnie wynosi ok. 8%o. Wody w rejonie cieśnin duńskich są bardziej słone (ok. 15%o) a w Zatoce Botnlickiiej zasolenie wynosii zaledwie 3%o. To małe zasolenie powodowane jest utrudnionym przepływem wód z Bałtyku przez cieśniny duńskie do Morza Północnego, dużym dopływem wód rzecznych i słabym parowaniem. Woda w morzu jest ułożona jak gdyby dwuwarstwowo, głębiej wody są bardziej słone. Bałtyk jest morzem płytkim, średnia głębokość i szarańczaki. Rzadko można dostrzec żyjącego na wydmach ptaka zwanego kulonem (Burhinus oedicnemus), ma on żółtobrunatne upierzenie ochronne, upstrzone ciemniejszymi plamkami, unika ludzi. Rozróżnić go można po wydawanych, szczególnie w porze nocnej, lekko ochrypłych gwizdach. Na halofilnych łąkach tzw. słonawach, leżących na lewym brzegu Parsęty, występują interesujące rośliny słonolubne. Powszechnie na solnisku rosną — miecznik nadmorski (Glaux maritima), babka nadmorska (Plantago maritima), sit Gerarda, a z typowych tylko dla Kołobrzegu — obione wynosi 55 m. Największa głębia iznajduje się między Szwecją i Gotlandią i wynosi 459 m (tzw. Głębia Landsorcka). W części południowej Bałtyku wody są płytkie a dno morza opada łagodnie. Wody południowego Bałtyku najczęściej nie zamarzają. Zlodzenie wód trwa w tej części 1—2 miesiące a zamarzanie jest zjawiskiem niezbyt częstym. Niekiedy w okresie zimowym warunki komunikacyjne są znacznie utrudnione, wiatry północno-zachodnie, północne i północno-wschodnie powodują nagromadzanie się kry w rejonie wejścia do portów. Na Bałtyku zasadniczo nie występuje zjawisko odpływów i przypływów; w Kołobrzegu przypływ wynosi 1 cm. Fale morskie są niewielkie, dochodzą do wysokości 3 m. Są jednak często wskutek tzw. krzyżowania się, bardzo niebezpieczne dla żeglugi. W okresie jesieni i zimy Morze Bałtyckie jest niespokojne i burzliwe. Największa liczba fal sztormowych obserwowana jest od listopada do stycznia. Fale te przekraczają wysokość 1,2 m, a szkody przez nie wyrządzone są niekiedy bardzo znaczne; np. w 1914 r. rozmyły w Kołobrzegu tamę kamienną i zniszczyły szereg urządzeń portowych. Najspokojniejsze są wody morskie w okresie od maja do sierpnia. Wobec ścierania się na Bałtyku wpływów atlantyckich i kontynentalnych, flora i fauna jest mieszana — morsko-słodkowodna. Faunę bałtycką tworzą gatunki wytrzymujące wahania zasolenia wód, brak tu jest grup typowo morskich. Z meduz żyją tylko trzy gatunki: chełbia, bełtwa (Cyanea ca-pillata) i mała meduza z grupy tiar (Halitholus cirratus) — gatunek typowo arktyczny, reliktowy. Z tego samego okresu pochodzi odkryty w rejonie Kołobrzegu drobny skorupiak z gatunku obunogów (Gamnnarus oceanicuś). Skromna jest liczba gatunków ryb żyjących w Bałtyku, znaczenie gospodarcze mają: śledź, dorsz, szproty, łosoś, a także węgorze i płastugi (zwane też flądrami), z których spotykamy najczęściej stornię i gładzicę. Osobliwością tego morza są głowacze, najpospolitszy z nich kur (Cottus scorpius) zwany jest kurem diabłem. Czasami u naszych brzegów pojawia się foka szara, żyjąca głównie w Zatoce Botnickiej oraz morświn.

ocena 4/5 (na podstawie 13 ocen)

Urlop, Wakacje, Wczasy, Wycieczki, Wypoczynek, Kołobrzeg, morze, nad morzem