Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Nad Morzem Bałtyckim

03 sierpnia 2012r.

Pomorze leżąc nad Morzem Bałtyckim, jednym z dwóch wielkich mórz zamkniętych Europy, wciągnięte było w orbitę wielkich wydarzeń historycznych i związków gospodarczych, jakie te morza wokół siebie skupiały. Morze bowiem w większym stopniu wiąże, niż dzieli leżące nad nim krainy. Dogodność neutralnych, nie należących do nikogo dróg, jakimi są szlaki morskie, bogactwo połowów morskich każą wyżej cenić przybrzeżne obszary od urodzajniejszych nawet okolic, leżących wewnątrz kraju. Pomorze zajmuje dużą część południowego wybrzeża Bałtyku i jego najdalej na południe wciskającej się zatoki. Tym tłumaczy się łagodny klimat, a więc krótszy niż w okolicach północnych okres utrzymywania się pokrywy lodowej na morzu i drogach wodnych. Tu znajduje się jeden z najbardziej naturalnych portów Bałtyku, Szczecin, sięgający swymi wpływami poprzez żeglowną Odrę w głąb lądu aż po góry. Zaleta to, której nie posiada Sztokholm, Tallin, Helsinki ani nawet Gdynia. Pomorze leży na wprost najdalej wysuniętej ku południowi i najurodzajniejszej krainy Szwecji—Skanii, niedaleko wysp duńskich, cieśnin Bałtyku i Kanału Kilońskiego, stąd już wiedzie krótka droga do Anglii i na wszystkie wielkie szlaki morskie. Położenie Pomorza w południowo-zachodniej części Bałtyku, przy największym zbliżeniu państw skandynawskich i Europy środkowej, znalazło swój oddźwięk w historii i gospodarce tego kraju. I w stosunku do reszty krain Polski Pomorze zajmuje wyjątkowe miejsce. Duży kraj, jak Polska, może się w dzisiejszym zrozumieniu gospodarczym wtedy normalnie rozwijać, gdy ma odpowiedniej długości linię brzeżną i porty, za pośrednictwem których może bez krępowania się umowami sąsiedzkimi swobodnie utrzymywać stosunki handlowe z całym światem. I odwrotnie, kraj nadbrzeżny, jak Pomorze, żyć może tylko wtedy, gdy opiera się o gospodarkę zaplecza, jakim jest dorzecze Odry. Cała Polska, pokryta gęstą siecią dopływów Wisły i Odry, ma lekki skłon ku północnemu zachodowi znajdując tam naturalne oparcie w 500-kilometrowej linii brzeżnej i portach, przede wszystkim dwóch głównych i naturalnych u ujścia Wisły i Odry.

ocena 3,7/5 (na podstawie 16 ocen)

wczasy, Bałtyk, Szczecin