Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Rodzaje gleb na pomorzu zachodnim

03 sierpień 2012r.

Stosunek liczbowy poszczególnych rodzajów gleb na Pomorzu Zach. przedstawia się następująco: 1. ziemie urodzajne........12% 2. " średnie.........45% 3. " słabe piaszczyste ...... 30% 4. " torfiaste........13%. Klasyfikując gleby Pomorza według wydajności poszczególnych płodów rolnych otrzymamy następujące cyfry: ziemia pszenno-buraczana......3,4% " owsiano-jęczmienno-koniczynna . . . 17,7% " żytnio-kartoflana.......42,1% " łubinowo-żytnia.......36,8%. Klimat Pomorza Zach. podobny jest do klimatu Niżu Polskiego. Zaznacza się tu jednak większy wpływ morza. Dosyć ważną rolę odgrywa również wyniesienie grzbietu Pojezierza do znacznych jak na ten obszar wysokości. Bałtyk wpływa łagodząco na klimat, wskutek czego średnie temperatury lipca na wybrzeżu dochodzą do 18° a w środkowej Polsce do 20° C. Temperatura zimy waha się tu około 0°, w Warszawie natomiast wynosi — 3° C. Amplituda roczna jest zatem na Pomorzu o wiele mniejsza niż w głębi kraju i wynosi około 18° C. Wiosna i jesień przychodzą tu ze znacznym opóźnieniem. Średnia roczna w obrębie samego Pomorza zmniejsza się ku północy i ku wschodowi. Wyjątek stanowi wybrzeże (Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecin), które jest cieplejsze i ma najłagodniejszy klimat. Sam grzbiet Pojezierza jest najzimniejszą częścią Pomorza, co się wiąże z jego bezwzględną i względną wysokością. Ma on większą amplitudę roczną od Niżu Polskiego. Obszar leżący na południe od wzgórz morenowych ma klimat Wielkich Dolin, nieco cieplejszy niż obszar moren środkowych. Wpływ rzeźby na klimat ilustrują zamieszczone mapy. Ilość opadów rozmieszczona jest różnie, zależnie od wysokości nad p. m. i od odległości od wybrzeża. I tak, najmniejsze są w dolinie Odry, gdzie wynoszą poniżej 500 mm opadu rocznego, największe zaś na Pojezierzu, mianowicie 780 mm w Polanowie, na wschód od Koszalina. Opady przeważają w lecie, najwięcej jest ich w lipcu, najmniej w lutym. Letnie opady są jednak intensywniejsze niż zimowe, wskutek czego zachmurzenie nieba jest zimą dużo większe niż latem. Wiatry wieją najczęściej od zachodu (45%), najrzadziej ze wschodu. W związku z różnicami temperatur we wschodniej i zachodniej części Pomorza okres wegetacyjny nie jest wszędzie równy, na wschodzie wynosi 5—6 miesięcy, na zachodzie 6—7 miesięcy. Prace polne w powiatach południowo-zachodnich rozpoczynają się wskutek tego z końcem marca, a w części wschodniej dopiero w połowie kwietnia, kończą się natomiast w połowie listopada. Jedynie na wybrzeżu trwają do końca listopada. Początek żniw przypada: w pasie południowym i w dolinie Odry poniżej Gryfina na 22—24 lipca, w części środkowej Pomorza na okres od 29 lipca do 3 sierpnia, w pasie nadmorskim na czas po 10 sierpnia. Okres wypędzania bydła na pastwiska trwa od połowy maja do początków listopada. Pomorze należało przed wojną do najrzadziej zaludnionych obszarów Niemiec. Przeciętna gęstość zaludnienia 64,2 na km2 nie oddawała dobrze obrazu rzeczywistości, gdyż duży ośrodek portowy i przemysłowy, jakim był Szczecin, tworzył większe skupisko ludności, które się odbijało na cyfrze średniego zaludnienia. Na całym prawie obszarze Pomorza Zachodniego gęstość zaludnienia wynosiła od 0 do 50 ludzi na 1 km2. Większe skupienia znajdowały się tylko koło miast, gdzie rozwijał się przemysł, przede wszystkim w oparciu o surowiec rolniczy. Oddzielne skupiska w pasie nadmorskim stanowiły porty, jak Ustka, Darłowo, Koszalin, Kołobrzeg. Dzisiejszy stan zaludnienia uważać można za przejściowy, gdyż całkowite zaludnienie i zagospodarowanie Pomorza jeszcze nie zostało zakończone. W każdym razie pierwsze lata powojenne znamionują większe nasilenie ludnościowe w powiatach sąsiadujących z Polską, natomiast obszar nadodrzański należy do najrzadziej zaludnionych, z wyjątkiem rejonu szczecińskiego.

ocena 4/5 (na podstawie 13 ocen)

wczasy, Pomorze Zachodnie, natura