Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Turystyka Pomorza Zachodniego

19 kwietnia 2013r.

TURYSTYKA (pojedyncze stare lub rzadkie drzewa, aleje) i nieożywionej (głazy); wśród tych ostatnich największy jest Głaz Trzygłowa w Tychowie. Turystyka. Obok gospodarki morskiej znaczenie dla całej Polski ma obsługa ruchu turystycznego, krajowego i zagranicznego. Wielki napływ turystów jest wynikiem walorów Pomorza Zachodniego; na czoło wysuwa się pas przymorski z licznymi kąpieliskami i uzdrowiskami, następnie rejon szczeciński (turystyka krajoznawcza) i olbrzymi obszar pojezierzy. Największą atrakcję stanowią piaszczyste plaże Bałtyku i kąpiele w wodzie morskiej. Na Pomorzu Zachodnim rozwijają się wszystkie formy turystyki. Na pierwszy plan wysuwają się wczasy (kolonie letnie, obozy stałe itp.); w 1977 r. wypoczywało tu około 4 min osób. Duży był również ruch wycieczkowy, który objął ok. 5 min osób. Łącznie wszystkie formy ruchu turystycznego razem z wypoczynkiem świątecznym objęły ok. 15 min statystycznych turystów. 80-85% ruchu koncentruje się nad morzem (prawie wyłącznie w sezonie letnim), ok. 10% w Szczecinie i okolicy, a reszta na pojezierzach. Wypoczywają tu głównie turyści z innych obszarów Polski. Największe kąpieliska morskie to Świnoujście (razem z jego przedmieściem Międzyzdrojami) i Kołobrzeg. Dalsze wielkie kąpieliska to Dziwnów, Mielno, Łeba, Pogorzelica, Pobierowo, Międzywodzie, Rewal, Niechorze, Ustronie Morskie, Darłowo, Ustka, Jarosławiec i wiele innych mniejszych. Z wczasowisk nad Zalewem Szczecińskim trzeba wymienić Stepnicę, Trzebież i Nowe Warpno. Na pojezierzach ważniejsze ośrodki wczasowe to: Czaplinek, Drawsko, Szczecinek, Ińsko, Moryń i Węgorzyno. Na Nizinie Szczecińskiej nad jez. Miedwie jest duże wczasowi-sko Morzyczyn-Zieleniewo. Jest tu również kilka zdrojowisk prowadzących całorocznej działalność leczniczą. Są to: Świnoujście z Międzyzdrojami, Kołobrzeg, Ustka, Kamień Pomorski i jedyne uzdrowisko śródlądowe — Połczyn Zdrój. Na Pomorzu Zachodnim jest kilka granicznych przejść lądowych i morskich. Przejściami lądowymi przybyło w 1977 r. ok. 1,3 min gości z NRD, a promami morskimi kursującymi głównie pomiędzy Świnoujściem i Ystad (Szwecja) znaczne grupy turystów skandynawskich, ' WIADOMOŚCI OGÓLNE OŚWIATA — ZABYTKI Tereny te są zagospodarowane pod względem turystycznym i posiadają w sezonie letnim ok. 250 tys. miejsc noclegowych, wiele plaż i ośrodków przy wodnych, campingi, zakłady ' gastronomiczne itp. Na Pomorzu Zachodnim koncentruje się ok. 18-20% ogólnopolskiego ruchu turystycznego. W celu właściwego przyjęcia gości każdego roku przygotowywany jest odpowiedni program kulturalny organizowany w dużej mierze przez działające w terenie towarzystwa regionalne. Oświata, nauka, kultura. W 3 województwach jest czynnych blisko 2 tys. szkół; w szkołach podstawowych uczy się ok. 225 tys. uczniów, w liceach ogólnokształcących — ok. 33 tys. a w szkołach zawodowych — ponad 100 tys., łącznie — ok. 360 tys. uczniów. W Szczecinie jest 5 szkół wyższych, również Koszalin i Słupsk posiadają wyższe uczelnie; uczęszcza do nich łącznie ok. 20 tys. studentów. Czynne są też instytuty naukowe. We wszystkich szkołach pracuje ok. 15 tys. nauczycieli. Jest ok. 200 kin, wiele obiektów ma charakter nowoczesny, zbudowano je w ostatnich latach (Szczecin, Słupsk, Barlinek, Myślibórz); łącznie posiadają one ok. 50 tys. miejsc. Stale wzrasta liczba abonentów radiowych i telewizyjnych. Na Pomorzu Zachodnim działa ok. 200 bibliotek publicznych (2100 punktów); mają one łącznie 4,5 min tomów książek. Jest tu też czynnych 10 muzeów, 7 teatrów, 2 filharmonie. W miastach wojewódzkich działają wojewódzkie domy kultury; liczne są miejskie i wiejskie domy kultury. Dużą rolę spełniają kluby prasy i książki „Ruch" i GS „Samopomoc Chłopska". W Szczecinie ukazują się 2 dzienniki, w Koszalinie 1. Są też wydawnictwa periodyczne omawiające problemy regio" nalne. Ważną pozycję w tej ostatniej dziedzinie zajmuj 3 w Szczecinie Instytut Zachodniopomorski przy Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w Koszalinie Ośrodek Badań Naukowych, które wydają liczne książki związane z regionem. Również muzea w Szczecinie i w Koszalinie drukują swoje roczniki, a szkoły wyższe wydają zeszyty naukowe. Na Pomorzu Zachodnim działają liczne organizacje twórcze, naukowe i kulturalne dysponujące własnymi siedzibami, klubami, pracowniami itp. Wiele miast wybudowało w ostatnich latach amfiteatry w których organizowane są masowe imprezy kulturalne; największe są w Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Połczynie Zdroju. Zabytki sztuki i architektury. Najstarsze zauważalne przez turystę ślady działalności człowieka to grodziska i kurhany. Na Pomorzu Zachodnim jest kilkaset grodzisk, ale dobrze zachowane można oglądać w Radaczu, Dzisnej, Kołbaczu, Cedyni i liczne w okolicach Szczecinka; rezerwat kurhanów jest na stoku Góry Wisielców k. Wolina. Najstarsze zabytki romańskie to fragmenty katedry w Kamieniu Pomorskim i klasztoru cystersów w Kołbaczu; w pd. części woj. szczecińskiego są też liczne kościoły z ciosów granitowych częściowo związane z tym okresem architektury (Moryń, Banie, Gryfino, Trzcińsko i liczne inne wiejskie kościółki). Z ceglanego gotyku (XM-XIV w.) przetrwały fragmenty kilku cennych zespołów miejskich. Ważniejsze z nich to Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Słupsk, Chojna, Trzebiatów, Pyrzyce, Białogard, Świdwin, Sławno, Koszalin i w pewnej mierze Szczecin. Zespoły składają się często z wieńców fortyfikacji (mury, bramy, wieże, fosy, wały), ratusza, kościoła i czasem innych obiektów (klasztor, kamieniczki). Najcenniejsze zabytki to Kościół Mariacki w Stargardzie Szczecińskim (grupa 0), katedry w Szczecinie i w Koszalinie, Kamieniu i Kołobrzegu, kościoły w Darłowie, Białogardzie, Drawsku, Sławnie i Lęborku, ratusze w Stargardzie Szczecińskim, Kamieniu Pomorskim i Szczecinie, klasztor w Chojnie, zamki w Darłowie, Lęborku, Bytowie i Świdwinie. Z czasów renesansu pochodzą przede wszystkim zamki w Szczecinie, Płotach, Słupsku, Szczecinku i Krągu. Barok pozostawił pewną ilość rezydencji miejskich (gmach muzeum i szkoły muzycznej w Szczecinie) i wiejskich (ryglowe dwory w Świerznie, Siemczynie, Darskowie i inne). Cenne stropy przetrwały w kościołach w Brzesku, Wierzbnie i Witnicy Cbojeńskiej. Barokowe są ratusze w Lipianach i w Myśliborzu. Na Pomorzu Zachodnim są liczne zespoły budownictwa ludowego, szczególnie ryglowego; są to zagrody typu północnego posiadające zabudowania gospodarcze od strony drogi (Trzebusz Gryficki) i typu południowego pyrzyckiego.

ocena 3,9/5 (na podstawie 15 ocen)

wczasy, wycieczki, turystyka, Pomorze Zachodnie, wakacje, spacery, wycieczki