Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Wycieczki w okolice Ustki

15 września 2010r.

Wycieczki w okolice UstkiPrzewłoka — 3 km na wschód od Ustki. Stara osada z XV wieku o kształcie ulicówki, przy której zachowały się stare budynki szkieletowe. We wsi znajduje się kemping i schronisko młodzieżowe. Wytowno — 8 km na wschód od Ustki. Wieś do dziś zachowała owalnicowy układ ulic. Znana ze starych chałup szkieletowych wypełnionych gliną^ często krytych strzechą. W miejscowym kościele z XV wieku z gotycką wieżą znajduje się wyposażenie barokowe (ołtarz, ambona i epitafium) z XVII wieku oraz trzy rzeźby gotyckie m. in. Madonna z Dzieciątkiem z około 1400 roku. W otoczeniu dawnego dworu, dziś ośrodka kolonijnego znajduje się park z ciekawym choć mocno zniszczonym drzewostanem i rów dawnej fosy. Warto również zatrzymać się przy budynku bramnym, z roku 1774 z zachowanym zespołem bramnym, pozostałościach dawnej obory z resztkami drewnianej galerii spichrzowego piętra. Przed zagrodą rośnie stary dąb o obwodzie blisko 5 m. Macliowinko — 11 km na wschód od Ustki. Wieś z licznymi chałupami szkieletowymi i czworobocznymi zagrodami i jedną z najstarszych na Ziemi Słupskiej budowli bramnych z roku 1649. W dawnym budynku dworskim obecnie mieści się prewentorium, wokół park z różnorodnym drzewostanem (jodły, świerki, cisy, Chojny kanadyjskie, dęby, buki, jesiony często o obwodach od 3 do 5 m). Objazda — 14 km na wschód od Ustki. Wieś — stara osada słowińska z XIII wieku. Również i tu pozostały stare chałupy ryglowe i czworoboczne zagrody ze stodołami bramnymi z roku około 1800. Kościół pochodzi z początków XVII wieku, wewnątrz lichtarze z 1692 roku, obok dzwon z 1655 roku. Na przykościelnym cmentarzu znajdiują się dwa żeliwne krzyże nagrobne z 1857 roku oraz stary wiąz o obwodzie 4,6 m. W niewielkim parku podworskim — kilka okazałych jodei, stare cyprysiki, modrzewie, cisy, chojna kanadyjska, wiąz górski i inne ciekawe drzewa. Rowy — 22 km na wschód od Ustki — rybacka wieś, a jednocześnie kąpielisko morskie. Położona jest na zachodnim brzegu rzeki Łupawy. Stara kaszubska wieś z XIII wieku, kiedy pełniła rolę morskiej przystani grodu w Gardnie. W Rowach warto zwiedzić stare chałupy szkieletowe, kościół neoromański wybudowany z głazów polodowcowych w roku 1849. Opodal Rowów leży jezioro Gardno (pow. 25 km2), kryptodepresyjne o brzegach zarośniętych trzciną i zabagnionych. Na akwenie Wyspa Kamienna o pow. 0,6 ha pokryta głazami narzutowymi, na której stwierdzono (jedyne w Polsce) miejsce lęgowe mewy srebrzystej. Na jeziorze i w jego oczeretach gnieździ się duża ilość ptactwa wodnego. Najbardziej interesująca pod względem ornitologicznym jest część północna, mocno zarośnięta, gdzie gnieżdżą się prawie wszystkie gatunki ptactwa wodnego występującego w Słowińskim Parku Narodowym. Ta część jeziora oraz półwysep u ujścia Łupawy stanowią rezerwat lęgowy. Rowy znajdują się na zachodnim krańcu Słowińskiego Parku Narodowego, stanowiącego unikalny zakątek przyrodniczy. W 1977 roku UNESCO uznało SPN "Światowym Rezerwatem Biosfery" wymagającym szczególnej ochrony.

ocena 3,7/5 (na podstawie 16 ocen)

Wakacje, Wczasy, Wycieczki, Ustka, nad morzem