Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 17  Następna >

Linie komunikacyjne na Pomorzu

03 sierpień 2012r.

Główne linie komunikacyjne, będące wyrazem potrzeb gospodarczych i politycznych bliższych i dalszych regionów, trzymają się pewnych linii fizjograficznych. Największe znaczenie do czasu wojny miały linie o kierunku płd.-zachód, płn.-wschód. Najważniejsza z nich, łącząca Szczecin z Gdańskiem i Prusami Wschodnimi, biegnie prawie u stóp północnej krawędzi moren czołowych, łącząc ze sobą najważniejsze miasta: Stargard, Łobez, Białogard, Koszalin, Słupsk i Lębork. Od tej głównej osi komunikacyjnej Pomorza Zach. kierują się w bok mniejsze połączenia dochodzące na północy do wybrzeża, wzdłuż którego przebiega linia równoległa do głównej osi komunikacyjnej. Południowo-wschodnia krawędź Pomorza posiada również idącą wzdłuż niej linię kolejową.


Rodzaje gleb na pomorzu zachodnim

03 sierpień 2012r.

Stosunek liczbowy poszczególnych rodzajów gleb na Pomorzu Zach. przedstawia się następująco: 1. ziemie urodzajne........12% 2. " średnie.........45% 3. " słabe piaszczyste ...... 30% 4. " torfiaste........13%.


Nizina Odrzańska

03 sierpień 2012r.

Nizina Odrzańska wraz z Zalewem Szczecińskim to prawdopodobnie pozostałości wielkiego jeziora zastoiskowego, które utworzyło się u czoła lodowca, gdy czoło to znalazło się na linii Uznam i Wolin. Wyspa Wolin, oddzielona od lądu Dziwną, jest dalszym ciągiem brzegu lądowego, i dopiero od Świny na wyspie Uznam kierunek wybrzeża zmienia się z południowo-zachodniego na północno-zachodni, tak, że obie wyspy stoją do siebie prawie pod kątem prostym. Wyspy te zbudowane są częściowo z piasków morskich, częściowo z utworów moreny dennej i moreny czołowej. Wyspa Wolin posiada koło Międzyzdrojów i Lubina odkrywki wapienia jurajskiego a nawet utworów kredowych. Wszystkie te skały są podstawą wyjątkowo malowniczego i urozmaiconego krajobrazu. Wyspy Uznam i Wolin zamykają dosyć ściśle Zatokę Szczecińską, wskutek czego traci ona charakter zatoki morskiej i może być zaliczona do wód wewnętrznych ujściowego obszaru Odry.


Lądowe i przymorskie formy terenów

03 sierpień 2012r.

Na piaszczystych terasach pradolin przewiewane piaski tworzą wydmy lądowe. Inne procesy dokonują się w tym czasie w pasie przybrzeżnym. Rozwój krajobrazu odbywa się tu pod wpływem działania fal, prądów morskich, wiatru i akumulacji rzek uchodzących do Bałtyku. Rezultaty działania fal morskich widzimy tam, gdzie wybrzeże zbudowane jest z moreny czołowej lub dennej (wschodnia część wyspy Wolin, wybrzeże między Koszalinem a Kołobrzegiem, koło przylądka Jarosławiec i koło Ustki). Tam fale wyrzeźbiły stromy stopień zwany klifem lub falezą, którym plaża oddzielona jest od zaplecza.


Pomorze Zachodnie

03 sierpień 2012r.

Wyjątkowe znaczenie i wartość ma wybrzeże Pomorza Zachodniego. Ciągnie się ono przeszło 300 km. Posiada szereg zagospodarowanych kąpielisk z bogatymi źródłami solankowymi, posiada przede wszystkim porty, z których największy, Szczecin, przez swoje położenie należy do najbardziej naturalnych portów Bałtyku. Pomorze przy swej granicy na wyspie Uznam i przy kolanie Odry pod Cedynią wysuwa się najdalej na zachód dochodząc prawie do 14° długości geograficznej wschodniej. Dzięki posiadaniu tej rozległej linii brzeżnej Polska staje się w pełni państwem morskim, a przez analogię budowy krajobrazu Pomorza Zachodniego, Pomorza Wschodniego i Mazowieckiego powstaje na północy Polski


Nad Morzem Bałtyckim

03 sierpień 2012r.

Pomorze leżąc nad Morzem Bałtyckim, jednym z dwóch wielkich mórz zamkniętych Europy, wciągnięte było w orbitę wielkich wydarzeń historycznych i związków gospodarczych, jakie te morza wokół siebie skupiały. Morze bowiem w większym stopniu wiąże, niż dzieli leżące nad nim krainy. Dogodność neutralnych, nie należących do nikogo dróg, jakimi są szlaki morskie, bogactwo połowów morskich każą wyżej cenić przybrzeżne obszary od urodzajniejszych nawet okolic, leżących wewnątrz kraju. Pomorze zajmuje dużą część południowego wybrzeża Bałtyku i jego najdalej na południe wciskającej się zatoki.


Pomorze Zachodnie

03 sierpień 2012r.

Nazwą "Pomorze Zachodnie" obejmujemy terytorium, zajmowane dziś przez województwo szczecińskie wraz z powiatem lęborskim z województwa gdańskiego. Pomorze Zachodnie należało do ziem najmniej znanych czytelnikowi polskiemu. Toteż naszym zadaniem było zebrać to wszystko, co o tych ziemiach wiemy, i podać czytelnikowi polskiemu. Temu, który mieszkał na tych ziemiach pod obcą władzą, dla trwalszego związania z kulturą polską; temu, który zamieszkał te ziemie po wojnie, dla trwalszego związania z tą ziemią; temu,


Strona 4 z 17, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 17  Następna >